Programski sadržaji Centra

Tri su osnovna koncepta stvaranja sadržaja Centra;

Koncept "mjesta sjećanja" u svrhu sjećanja na holokaust usmjeren prema očuvanju, istraživanju i komunikaciji (dijeljenjem znanja i iskustava). Kroz multimedijalni, interpretacijski i inkluzivni suvremeni postav nudit će se posjetitelju poticajne informacije i doživljaj.

 

Prema konceptu "muzeologija zajednice"uključit će se primarna odgovornost Centra/muzeja za razvoj konstitutivne zajednice. Sadržaji i stalni postav nastaju kao odgovor na potrebe i želje ljudi koji žive i rade na lokalnom području.

Aktivnim uključivanjem šire zajednice u svakoj fazi projekta, od plana do realizacije, osigurava se participacija zajednice u programima kada je Centar otvoren i funkcionira. Razvoj programa nadopunjuje se i sukladno strategijama Centra kao i kulturnim strategijama lokalne i državne vlasti te strategijama EU.

 

Konceptom "inkluzivnog muzeja" osigurat će se aktivno uključivanje zajednice u programe koje Centar za toleranciju provodi. Razvijanjem inovativnih i kreativnih koncepata pojedincu će se omogućiti lakši pristup sadržajima, ali i osigurati njegovo aktivno sudjelovanje u kreiranju istog.

Posebnu korist od ovakvog vida programa može imati zajednica, ali i svaki njen pojedinac koji je isključen, diskriminiran ili marginaliziran. Centar ima ulogu agenta društvene regeneracije, kome je cilj poboljšati kvalitetu života pojedinca kroz kulturne, umjetničke, društveno angažirane i uključive sadržaje. Koncept «inkluzivnog muzeja» doprinosi uvođenju promjena u društveno polje kroz proširenje percepcije i edukaciju.

Kao rezultat, zajednica će imati tolerantnije okruženje te mogućnost upoznavanja i prihvaćanja različitosti s ciljem rušenja stereotipa i predrasuda.  

Programske jedinice Centra

Stalni postav

u potpunosti je posvećen očuvanju sjećanja na Holokaust.

Stalni postav vraća posjetitelje natrag do četrdesetih, razdoblje njemačke okupacije u Europi te uspostave NDH tijekom Drugog svjetskog rata. Ulice i zidovi prepunih fotografija, audiovizualnih zapisa, artefakata koji čine "dekor" muzejskog prostora kao otpora potiču klimu ratnih godina.

Autentični objekti, fotografije i dokumenti, filmski i zvučni ulomci govore povijest ljudi koji su živjeli kroz to razdoblje kronološkom pričom u raznim 'slojevima' kroz kontekst svakodnevnog života. Koncept se slaže iz multimedijalne izložbe, tekstova,  interaktivnih instalacija, igara i kvizova namijenjenih svim generacijama,  arhivskih snimaka kao i odigranih dijelova. Kroz postav će se prikazati kronološka priča od približno 1930. do 1950., u kojoj se informacije nude u raznim 'slojevima'.

Posjetitelj koji će prolaziti kroz postav dobit će cjelovitu sliku prilično otmjenog europskog društva tridesetih godina, doživjeti šok neočekivane njemačke invazije, a zatim otkriti kako se ugnjetavanje i otpor prema njoj postepeno intenziviraju tijekom godina okupacije dok napreduje rat, te napokon shvatiti da iskustva ovog razdoblja i dalje igraju ulogu u današnjem društvu.

Koristeći autentične predmete kao i sve moderne tehnike, postav izaziva moćnu atmosferičnu sliku o vremenu i "pripovijeda" događaje uglavnom na temelju osobnih primjera koji izravno privlače posjetitelje i pomoću kojih se mogu identificirati. To će ne samo privući pozornost posjetitelja, već i izazvati njihovo razmišljanje o vlastitom ponašanju danas. Stalni postav je dvojezičan: hrvatski i engleski.

Umjetnički programi

inkubator kreativnih sadržaja i umjetničkih procesa

 

 “Umjetnički program predstavljat će inkubator kreativnih sadržaja i umjetničkih procesa. Održavat će se “residence” programi umjetnika, konferencije, radionice različitih formi za opću populaciju i specifične sudionike/grupe povezane uz misiju i viziju Centra, festivali i dr.  Program nastaje na osnovu javnih natječaja koje postavlja stručni/kustoski tim ili na osnovu izravnih poziva. Producirat će se radovi u svrhu stvaranja fundusa, provoditi edukacije i promocije umjetnika, diseminacije umjetničkih radova koji su već producirani.

 

Kulturni sadržaji

suradnje s institucionalnim i izvaninstitucionalnim sektorom te pojedincima

 

Programi kulturnih sadržaja će se ostvariti na temelju prijedloga struke i javnosti. Sadržaji će se odabrati na osnovu javnog natječaja koji postavlja stručni tim i odabere žiri. Program će sadržavati filmske projekcije, kazališne predstave, glazbene programe, performanse… Također, uključivat će gostovanja predavača i stručnjaka iz zemlje i svijeta.

 

Tolerance talk

prostor za razmjenu mišljenja na temu tolerancije

 

U okviru programa „Tolerance talk“ organizirat će se razgovori na temu holokausta, ljudskih i građanskih prava, održivog razvoja, nasljedno svih društveno aktualnih tema, itd. Na organiziranim konferencijama, radionicama, prezentacijama, promocijama i drugim događajima gostovat će vodeći predavači i stručnjaci.

 

Kreativno obrazovanje

programi izvaninstitucionalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja

 

Četvrti program kreativno obrazovanje odnosi se na izvaninstitucionalno kreativno i cjeloživotno obrazovanje. Cilj je promicati inovacije, poduzetništvo i zapošljavanje, a u tu svrhu u program će biti uključena gostovanja prominentnih predavača i stručnjaka. Razvit će se institucionalna suradnja i programi s obrazovnim ustanovama, organizacijama mladih, poduzetnicima, lokalnim i regionalnim vlastima te neprofitnim sektorom.

Centar za promicanje tolerancije            Tel.: + 385 1 510 12 12    

i očuvanje sjećanja na holokaust            OIB 27946605963

Vojnovićeva 15, HR - 10 000 Zagreb          IBAN: HR4323600001102619257

WEB: www.centartolerancije.hr               E-mail: info@centartolerancije.hr

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • Twitter Centar

© 2018 by Centar za promicanje tolerancije. Proudly created with Wix.com