Ustroj

CENTAR ZA PROMICANJE TOLERANCIJE I OČUVANJE SJEĆANJA NA HOLOKAUST

neprofitna je ustanova

utemeljena na modelu

civilno-javnog partnerstva,

a koju su u lipnju 2017.

zajednički osnovali

i kojom zajedno upravljaju Festival suvremenog židovskog filma Zagreb i

Grad Zagreb.

Vizija

Život i stvaranje

u tolerantnijem društvu

Misija

Razvijanje platforme

koja utječe na razvoj

tolerantnijeg i humanijeg  društvenog okruženja

Specifični ciljevi

  • Unaprijediti i koristiti suvremene umjetničke, kulturne i edukacijske programe te inovativne metode, u skladu s duhom vremena, a u svrhu razvoja kulturnih resursa i ponude grada.

  • Osigurati suvremene interaktivne sadržaje kao neophodne elemente sveobuhvatne cjeloživotne edukacije da bi se razvilo društvo i tolerantan pojedinac kao konstruktivnan član zajednice.

  • Prenamjena napuštenih prostora ili industrijske baštine u prostore s javnom namjenom.

  • Razviti inovativan sustav upravljanja u kulturi unutar Centra kroz uključivanje civilnog društva i zainteresirane javnosti, kroz civilno-javno partnerstvo uz povećanje angažmana i odgovornosti institucija, organizacija i pojedinaca.

  • Ostvariti društveni habit koji će, kada se postigne, znatno pridonositi promicanju razvoja osobnosti, talenata kao  i mentalnih i fizičkih sposobnosti svakog člana društva.

 

Centar za promicanje tolerancije            Tel.: + 385 1 510 12 12    

i očuvanje sjećanja na holokaust            OIB 27946605963

Vojnovićeva 15, HR - 10 000 Zagreb          IBAN: HR4323600001102619257

WEB: www.centartolerancije.hr               E-mail: info@centartolerancije.hr

© 2019 by

Centar za

promicanje tolerancije