Kocke_7.jpg

1.10.2020. u znak sjećanja na

žrtve ustaškoga i nacističkoga režima u Zagrebu,

u organizaciji Centra za

promicanje tolerancije i

očuvanje sjećanja na holokaust i

Židovske vjerske zajednice Bet Israel u Zagrebu postavljaju

prvi od dvadeset ”Stolpersteina”

više na www.kamenspotiacnja.hr

Najbolji put

u progres je put slobode

Društvo danas

 

Svjedocima smo sve složenijih gospodarskih, društvenih i kulturnih odnosa.

Porast netolerancije, predrasuda, diskriminacije, opresije i nasilja.

Hrvatska se danas, kao i većina europskih zemalja, susreće s porastom svih oblika netolerancije u društvu, dok istovremeno ubrzano prolazi kroz transformaciju u demokratsko društvo različitih kultura, vjera i rasa.

U ponoru ovih osobnih i društvenih konflikata kroz razne pojave i manipulaciju zlorabi se 11 milijuna žrtva Drugog svjetskog rata. Samo ono društvo koje prepoznaje netoleranciju u svim njezinim oblicima sposobno je konzistentno reagirati.

Odgovor

Tolerancija je

univerzalna poruka

svima i jednako

je plauzibilna

na osobnoj i

općoj razini.

 

To je ideja koja će

kroz inovativni postav

uz angažiranje

stručnjaka iz

različitih područja umjetnosti, sociologije, filozofije, povijesti i sl. razviti jedinstvene

projekte

Provodit će se kreativni i edukativni programi, radionice, okrugli stolovi, akcije i sl. te će se umjetnost koristiti

kao jak društveni alat

za doprinos

kulturalnoj uključenosti

i socijalnoj koheziji.

Centar okuplja institucije,
neprofitni i
civilni sektor, eminentne stručnjake te građane
različitih društveno,
socio-ekonomskih i dobnih skupina u svrhu razvoja društveno
angažiranog pojedinca koji djeluje i redefinira pojam javnog interesa

Join us on:

 

  • Facebook Classic
  • YouTube
  • Instagram
  • Twitter Centar
Opći cilj

Vrijednosti temeljene na vjeri:

- u ulogu kulture i umjetnosti

u osvještavanju

prisutnosti netolerancije i mržnje promovirajući interkulturni dijalog, društvenu koheziju

i civilizacijske vrijednosti  

 

- u moć društvenog angažmana

i umjetnosti na utjecanje

i mijenjanje vjerovanja

i mišljenja, posebno

među mladima,

ali uključujući sve generacije, kroz prepoznavanje i ukazivanje na probleme rasizma, diskriminacije, ksenofobije, homofobije, problema migranata, asimilacije i integracije

Strategija
centra

 

SUŠTINA

VRIJEDNOSTI

ATRIBUTI

Razvoj demokratskog društva na načelima odgovornosti, aktivnog uključivanja građanstva i poštivanja različitosti

                                        

Inkluzija

Humanizam

Pristupačnost

Raznolikost

 

Naklonjen

Nadahnjujuć

S kriterijima

Suvremen

 

 

 

 

 

NAŠ CILJ

OSTVARENJE

CILJA

OSOBNOST

PROSTOR BUDUĆEG CENTRA

  • Centar Tolerancije| čija je osnovna funkcija očuvanje sjećanja na holokaust, smjestit će se u prostoru bivše uljare – u kotlovnici Prve hrvatske tvornice ulja Zvijezda (zaštićeni spomenik kulture).

  • Prvu hrvatsku tvornicu ulja osnovao je istaknuti građanin Grada Zagreba Samuel David Aleksander (1862. – 1943.),  a koji potječe iz poznate i utjecajne židovske obitelji.

  • Tijekom Drugog svjetskog rata i holokausta, Aleksander i supruga su našli utočište u sanatoriju u Klaićevoj ulici. 1942. preselili su se u sanatorij Dr. Đure Vranešića, poznatog po skrivanju i spašavanju 80 židova. Relativno mirno Aleksander je umro u tom sanatoriju, 1943. godine.

 

  • Mnogi članovi Aleksanderove obitelji su stradali za vrijeme holokausta, među njima i njegova sestra Ilka zajedno sa svojim zetom Otonom Vinskim, te nećakinja Zora (bratova kći). Samuel David Aleksander bio je filantrop koji je veliki dio zarade darovao u humanitarne svrhe te je pomagao potrebite i siromašne grada Zagreba, a upravo u tome vidimo poveznicu za prostor simbolički i obolno djelovanje Centra tolerancije. Projektom se želi postići, a sve u skladu s Urbanističkim planom uređenja tog područja, javna, društvena i ugostiteljsko turistička namjena, odnosno zaokružena mixed-use cjelina. Uredit će se multikulturalni i društveni centar s pratećom ugostiteljskom  uslugom, naglašen zelenom i energetski učinkovitom gradnjom. U sklopu rekonstrukcije zaštićenog spomenika kulture potrebno je provesti pozivni urbanističko-arhitektonski natječaj za javni park na kojem je i smješten objekt Uljare.

Na inicijativu udruge građana Festival suvremenog židovskog filma Zagreb u partnerstvu s Gradom Zagrebom osnovan je Centar za promicanje tolerancije i očuvanje sjećanja na holokaust nastavno na Ugovor o osnivanju Ustanove potpisan 8. svibnja 2017. godine. 

 

Centar je upisan u sudski registar na Trgovačkom sudu u Zagrebu 20. lipnja 2017. MBS 081105377,

OIB 27946605963

na adresi Vojnovićeva 15,

10 000 Zagreb, Hrvatska.

Centar za promicanje tolerancije            Tel.: + 385 1 510 12 12    

i očuvanje sjećanja na holokaust            OIB 27946605963

Vojnovićeva 15, HR - 10 000 Zagreb          IBAN: HR4323600001102619257

WEB: www.centartolerancije.hr               E-mail: info@centartolerancije.hr

© 2019 by

Centar za

promicanje tolerancije